Trener LYCON

Magdalena Jachowicz-Bednarska

Master Trener Warszawa

Magda Bakuła

Warszawa

Agnieszka Modzelewska

Warszawa

Ewa Leszyński

Białystok

Karolina Tworzewska

Warszawa

Iwona Pryba

Warszawa

Urszula Sikorska

Warszawa